Front matter

СТАТИИ / ARTICLES

Sheyla Moroni

Il mito di Teuta in “Occidente”: da Polibio alla cultura pop [5]


Милан Бошкоски

Кирилскиот натпис на Самоил од 993 година: нови интерпретации на историските податоци [23]


Dragan Gjalevski

The Military Skills of Gabriel Rodomir: Sources and Interpretation [43]


Силвана Сидоровска – Чуповска

Организација на наставниот процес во Македонија во XIX век [53]


Филип Петровски

Бугарската егзархија и бугарската национална држава (1878-1912) [63]


Македонка Митрова, Димитар Љоровски Вамваковски

Српската и грчката паравоена организација во Османлиска Македонија (компаративна анализа) [81]


Тодор Чепреганов, Соња Николова

Британски идеи за федерации и за конфедерации на Балканот и во југоисточна Европа за време на Втората светска војна [106]


Александар Симоновски

Активноста на Миливој Трбиќ во Македонија во втората половина на 1942 [122]


Кирче Трајанов

Односот на црквата кон нацијата и кон национализмот [137]


Јован Јоновски

Библијата, британското странско библиско здружение и Македонија [153]


Виктор Иванович Косик

„Культурное своебразие“ евразийства в мыслях его лидеров [165]


Данијела Трајкова-Крстиќ

Калеидоскоп на историски настани [183]


ПО ПОВОД КАНОНИЗАЦИЈАТА НА ПРЕПОДОБЕН ОТЕЦ ЈОАНИКИЈ РАКОТИНСКИ

Јеромонах Кирил Бигорски

Преподобниот отец Јоаникиј, архимандрит ракотински (1847-1940) [195]


ПО ПОВОД КАНОНИЗАЦИЈАТА НА СВ. ГАВРИЛ СВЕТОГОРЕЦ, ЕПИСКОП ВЕЛИЧКИ

Маја Ангеловска-Панова

Од уметник до светец: духовната епопеја на испосникот [207]