Front matter

СТАТИИ / ARTICLES

Elena Ene D-Vasilescu

How Evolutionistic Were the Cappadocian Fathers? [9]


Љупчо Јованов

Значењето на иконостасот во развојот на концептот на западниот театар (Театарот како храм на уметноста) [25]


Драган Зајковски

Црковните состојби во Македонија во средината на V век низ призмата на монофизитскиот исток vs никејскиот запад [49]


Dragan Gjalevski

Byzantine Politics of “Sword and Letter” – The Case of Samuel [63]


Маја Ангеловска-Панова

Дуалистичката иницијација во дискурсот на религиско-духовната алтернатива [77]


Michel Gybels

Catharism as a Counter-Church [93]


Joan Esculies, Enric Ucelay-Da Cal, Josep Pich

Catalan Nationalist Perspectives on the Ilinden Uprising of 1903 [107]


Здравко Стојкоски

Британско-рускиот реформски проект од 1908 година и Македонија [133]


Димитар Љоровски Вамваковски

Реформите на грчката образовна политика во Османлиска Македонија [153]


Liljana Gushevska

Russian Diplomatic Documentation Regarding the Events in Macedonia and the Balkans on the Eve of the Balkan Wars [177]


Соња Николова

Методија Шаторов-Шарло помеѓу интересите на КПЈ, БРП и Коминтерната [191]


Александар Симоновски

Разобличување на четничката платформа од страна на народноослободителното движење на Македонија [207]


Марјан Иваноски

Активностите на Драган Богдановски во емигрантската организација Ослободителен комитет на Македонија (1964-1967) [225]


Катерина Мирчевска, Љубица Јанчева

Полската помош во обновата и изградбата на Скопје по земјотресот од 1963 година [239]


МАТЕРИЈАЛИ / MATERIALS

Теон Џинго

Еден германски документ за состојбата во Македонија во 1927 година [147]


ПРИКАЗИ / BOOK REVIEWS

Драган Зајковски

Маја Ангеловска-Панова, Религиските формации и родовите идентитети (Скопје: Селектор, 2010) [255]


Борче Илиевски

Марияна Стамова, Албанският фактор в Социалистичка Република Македония (1945-1981), (Кюстендил-Габрово, 2012) [259]