[ПОКАНА ЗА СОРАБОТКА] Заедно градиме академска мрежа

Со цел да изградиме мрежа за споделување информации кон истражувачите од хуманистичките науки, ги повикуваме сите културно-образовни институции, организации блиски до полето на интерес, граѓански здруженија или самоиницијативни акциии и акцијаши да се придружат кон проектот АЛТЕР преку соработка со тимот на ЗИРМ.

Со академска солидарност до подобро образование и култура.

Ве очекуваме.

Покана за соработка