За нас

Здружението на историчари на Република Македонија, е формирано во 1952 година, чијашто цел е афирмација на историјата и на сродните науки.


Контакт:
телефон: (+389)71255014
е-пошта: zirm_macedonia@yahoo.com
facebook: www.facebook.com/zdruzenienaistoricarinamkd